สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู 3 ศาสตร์ ดนตรี โนรา หนังตะลุง ณ บ้านครูควน ทวนยก

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู 3 ศาสตร์ ดนตรี โน…

Read More