สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาสื่อมวลชนและศึกษาดูงาน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาสื่อมวลชนและศึกษาดูงาน 7 จั…

Read More