สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของเกษตกรในพื้นที่ 16 อำเภอ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของเกษตกรในพื้…

Read More