สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 แถลงข่าวจับเนื้อสุกรประเทศบราซิลแช่แข็ง 30 ตัน คาด่านสะเดา มูลค่ารวม 6 ล้านบาท

Spread the love

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 แถลงข่าวจับเนื้อสุกรประเทศบราซิลแช่แข็ง 30 ตัน คาด่านสะเดา มูลค่ารวม 6 ล้านบาท


วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566    นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร    นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีฯ ได้สั่งการให้นายยุทธนา  พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ดำเนินการปราบปรามจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรและสินค้าที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างเข้มงวด   โดยนายธนเสฎฐ์   พรพิชัยดำรงค์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 ได้มอบหมาย
ให้นายเริงพจน์  อารีย์กุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.4 และเจ้าหน้าที่ ฝปป. เข้มงวดในการปราบปรามสิ่งของผิดกฎหมายและการลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรที่เป็นภัยต่อประชาชนอย่างเคร่งครัด

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 แถลงข่าวจับเนื้อสุกรประเทศบราซิลแช่แข็ง 30 ตัน คาด่านสะเดา มูลค่ารวม 6 ล้านบาท

จากกรณีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 17.50 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมกับด่านศุลกากรสะเดา หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ได้ทำการตรวจค้นรถบรรทุก ยี่ห้อ ISUZU สีขาว บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต ขณะขนถ่ายสินค้าให้รถยนต์บรรทุก 12 ล้อ ยี่ห้อ HINO สีแดง บริเวณลานขนถ่ายสินค้า  (ลานรีเฟอร์สะเดา) เลขที่ 156 หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผลการตรวจค้นพบเนื้อสุกรแช่แข็ง มีถิ่นกำเนิดประเทศบราซิล โดยลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวนประมาณ 30,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 6,000,000 บาท บรรจุอยู่ภายในรถบรรทุกทั้งสองคัน จากการตรวจสอบเอกสารไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร เอกสารใบอนุญาตนำเข้าหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 252 มาตรา 245มาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัย อำนาจตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ยึดของดังกล่าวพร้อมรถยนต์บรรทุกทั้งสองคัน (ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด) พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งด่านศุลกากรสะเดา เพื่อดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics