สวทช.ดันงานวิจัย เสริมแกร่งภาคใต้ เปิดงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร” “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” จ.สงขลา

วันพฤหัสบดีที่  21 กุมภาพันธ์  2562   ณ …

Read More