สรุปผลสำรวจหาดใหญ่โพล เรื่อง “ เยาวชนคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL เรื่อง “ เย…

Read More