สถานพินิจฯคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหากองทุนสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เด็กและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

สถานพินิจฯคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่า…

Read More