สดร. เผยภาพชุดสุริยุปราคาเต็มดวงตลอด ณ วัดพุทธโอเรกอน สหรัฐอเมริกา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงว…

Read More