แถลงข่าวงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ Hatyai Healthy Life 2018 ครั้งที่ 1

Spread the love

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการแถลงข่าว มหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ Hatyai Healthy Life 2018 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย

พ.อ. อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 (ผู้แทนบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 )

เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

นายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นางนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา (สปสช.)

นายแพทย์พณพัฒน์ โตเจริญวานิช หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัติแก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณจิดาภา ปรีชานุภักดิ์ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้

ร่วมแถลงข่าว โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-13 ตุลาคม 2561ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและการป้องกันการเกิดโรค ด้วยการรวบรวมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพโดยมีการบริการแบบองค์รวม เพื่อให้คนในพื้นที่รักสุขภาพที่ดี อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น สาธิตการทำ CPR คลีนิกโรคซึมเศร้า การตรวจประเมินประสิทธิภาพการนอนหลับ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โยคะเพื่อสุขภาพ การสาธิตเมนูอาหารคลีน การส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และแพทย์ทางเลือก การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการให้ความรู้และแนะนำการดูแลสุขภาพจากศิลปินและผู้มีชื่อเสียงในวงการด้านสุขภาพ

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics