สดร. เผยช่วงเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากประเทศไทย จากใต้ขึ้นเหนือ เริ่ม 4 เมษายนนี้ที่เบตง

      สดร. เผยช่วงเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากประเทศ…

Read More