สงขลา เปิดงานเทศกาลกินเจ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เพื่อนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานเทศกาลกินเจ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 …

Read More