ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน​ จชต.​สร้างเด็ก​สายอาชีพ​กว่า​1000 คน​ สู่ตลาดแรงงาน​

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน​ จชต.​สร้างเด็ก​สายอาชีพ​กว่า​1000 คน…

Read More