ศอ.บต. เปิดการอบรมสร้างความเข้าใจ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 139 ราย ในพื้นที่ อ.จะนะ สร้างความเข้าใจ…

Read More