ศอ.บต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตามแนวทาง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ศอ.บต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโคร…

Read More