ศอ.บต.ผลักดัน“เบตง” เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนให้เข็มแข็ง พร้อมเตรียมรับ สนามบินเบตง-สกายวอค

“เบตง” เมืองต้นแบบการท่องเที่ยว สร้างรายได้การท่องเที่ยวเพิ่…

Read More