ศอ.บต. จับมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

ศอ.บต. จับมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิ…

Read More