ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

         ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความ…

Read More

ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่ 4 แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จชต.

   ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประช…

Read More