รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตาม การก่อสร้าง ศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้ประสบภัย จังหวัดสงขลา

ศูนย์พักพิงชั่วคราว

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามความคืบ…

Read More