รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติก…

Read More