รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดเสวนา”การให้ความรู้เกี่ยวกับกฏกติกามารยาทและกฏหมายในการขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทย”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการเสวนา “การให้คว…

Read More