รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกาแลตาแป จ.นราธิวาส เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือ…

Read More