รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกาแลตาแป จ.นราธิวาส เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Spread the love

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อม รับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 4 ก.พ.63 นี้

วันนี้ (21 มกราคม 2563) นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ ปปส. ภาค 9 นักการเมือง ยุติธรรมจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในตอนหนึ่งว่า อยากให้ทุกคนได้จำวันนี้ไว้ว่านายกรัฐมนตรีและคณะของรัฐบาลได้เดินทางลงมาพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆ โดยเป้าหมายหลักของรัฐบาลคืออยากเห็นพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้ และมีอาชีพที่มั่นคง สามารถตั้งต้นและเป็นหลักให้กับครอบครัวได้ อีกทั้งยังทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงจากอบายมุขหรือสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่อาจจะทำให้เราหลงผิดได้


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่ออีกว่า ถือเป็นบุญที่สุดของชาวจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ร่วมรับเสด็จพลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นมิติใหม่ในการให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคมแบบยั่งยืน ทำให้เราได้คนดีกลับไปพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้โครงการบ้านกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการก่อตั้งขึ้น เพื่อต้องการแก้ไขผู้ที่กระทำผิด โดยนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ฟื้นฟู ติดตาม ไม่ให้หวนกลับไปทำความผิดซ้ำ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือคดีอื่น ๆ ที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำ ให้มีที่ยืนอยู่ในสังคม และได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก

ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะสามารถรองรับบุคคลได้จำนวน 30 คนต่อ 1 หลักสูตรใช้ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสา และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการนำศาสนามาช่วยขัดเกลาจิตใจ ทำกิจวัตรประจำวัน ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ โดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะสามารถเลือกได้ตามความถนัดของตนเอง เช่น การทำเรือกอและ การทำเกษตร ฟาร์มเพาะเห็ด การทำข้าวเกรียบปลา และการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง อย่างไรก็ตามโครงการบ้านกาแลตาแปเป็นโครงการใหม่ที่จะมีการนำร่องและขยายต่อไปในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเปิดดำเนินงาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: