ม.หาดใหญ่ แถลงข่าว “เดิน – วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 6 “

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการพสุ  สัตถาภาณ์…

Read More