มูลนิธิมิตรภาพท่งเซียเซี้ยงตึ้ง เปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ 2563

พิธีเปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์2563 มูลนิธิมิตรภาพสามั…

Read More