มรภ.สงขลา MOU องค์กรท้องถิ่น-3 สถาบันการศึกษาสตูล สร้างนวัตกรรมจัดการขยะ

มรภ.สงขลา MOU องค์กรท้องถิ่น-3 สถาบันการศึกษาสตูล สร้างนวัตกรรมจัดการขยะ

มรภ.สงขลา ผนึกองค์กรท้องถิ่น-3 สถาบันการศึกษาสตูล ลงนาม…

Read More