คณะทำงานกกท. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จ.ระนอง

Spread the love

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนงบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเงินสำรองกกท ของจังหวัดระนอง นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานกกท ภาค 4 (นายพรรณภพ อุ่นเสียม) และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ (บอร์ด กกท.) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง นายวินัย ทองรัตน์ (บอร์ดกองทุน) และคณะกรรมการอีก 6 ท่าน ประกอบด้วย

1.นายอาคม  นคราวงศ์ หัวหน้างานศูนย์ฝึก

2.นายธวัชชัย  พรหมรัตน์ หัวหน้างานวิทย์ ฯ

3.นางสาวจันทิมา  รัตนะ หัวหน้างานบริหารและการเงิน

4.นายศักดิ์สวาท  สุวรรณนัง ผอ.สำนักงาน กกท.ตรัง

5.นางอุไรวรรณ  จันลาภ ผอ.สำนักงาน กกท.ระนอง

6.นางรุ้งเพชร  รอดแก้ว ผอ.สำนักงาน กกท. จังหวัดพังงา

เดินทางติดตาม และประชุมร่วมกับสมาคมโดยมี บอร์ดกองทุน นายวินัย ทองรัตน์ เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานกกท.จังหวัดระนอง นางอุไรวรรณ จันลาภและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง ( นายวรานนท์ เกลื่อนสิน ) และคณะกรรมการสมาคม เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะทำงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง และสำนักงาน กกท.จังหวัดระนองและติดตามการฝึกซ้อมนักกีฬาในโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศของจังหวัดระนอง ชนิดกีฬายิงปืน เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เพาะกาย มวย และเรือพาย และได้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562-2563 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง และสำนักงาน กกท. จังหวัดระนอง. โดยมี ท่านสส. คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ท่านรอง ผวจ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี และประธานหอการค้า จ.ระนอง และทีมงานคนกีฬาจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: