มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรระยะสั้น “อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

หารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือสถานกงสุลฯ จัดตั้งศูนย์ไทย-อินโดนี…

Read More