มรภ.สงขลา สอน นร. ใช้ไอทีเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

มรภ.สงขลา สอน นร. ใช้ไอทีเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชท้องถิ่น สนอง…

Read More