มรภ.สงขลา สร้างสำนึก นศ. โตไปไม่โกง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อคอร์รัปชั่น

โตไปไม่โกง

มรภ.สงขลา สร้างสำนึก นศ. โตไปไม่โกง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อค…

Read More