มท.2 ประธานอุปถัมภ์ทอดกฐิน ของการประปานครหลวงกรุงเทพมหานคร วัดเขาแก้ว จังหวัดสงขลา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มท.2 ประธานอุปถัมภ์ทอดกฐิน ของการประปานครหลวงกรุงเทพมหานคร ว…

Read More