มท. 2 กินกุ้งโชว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเลสงขลา ปลอดเชื้อ COVID-19 

มท.2 โชว์กินกุ้ง

มท. 2 กินกุ้งโชว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโ…

Read More