พ่อเมืองสงขลา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา ให้พุทธศาสนิกชนสักการะ

พ่อเมืองสงขลา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา ให้พุทธศาส…

Read More