พิธีเปิดอาคาร 100 ปีสหกรณ์ไทยวัดเขาแก้วและสมโภชรูปปั้นช้างพลายคู่

พิธีเปิดอาคาร 100 ปีสหกรณ์ไทยวัดเขาแก้วและทำพิธีเจริญพระพุทธ…

Read More