พลเอกเปรมฯ ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

พลเอกเปรมฯ ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานป…

Read More