พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

    พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรา…

Read More

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่าฯสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให…

Read More

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ว่าฯสงขลา อัญเชิญกระเช้าพระราชทานแก่ครอบครัวสิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ใ…

Read More

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2562 ณ วัดในวัง อ.นาทวี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพ…

Read More