ฝึกอบรมเครือข่ายตาสับประรดแจ้งเตือนภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข

วันที่ 7 กันยายน 2560 ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จ…

Read More