ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 100%

วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยนาย…

Read More