ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาด ประจำปี 2562

ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานก…

Read More