ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาด ประจำปี 2562

Spread the love

ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายนนี้

           วันพุธที่ 13 มีนาคม  2562) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางอัญญาณี  เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายราชิต สุดพุ่ม นายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สงขลา พร้อมด้วยนายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัด นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

           นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2562 ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเภณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา

           ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทำงานในฝ่ายต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเวทีกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัลนาวากาชาด คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 10 ฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเร่งดำเนินงานการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

           โดยการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลาในปีนี้ ได้เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจัดให้มีเวทีวัฒนธรรม เพื่อให้เยาวชนหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมโชว์และแสดงความสามารถด้านวัฒนธรรม การจัดการแข่งขันวัวชน การแสดงหนังตะลุง การจัดการแข่งขันต่อยมวย และกิจกรรมอีกมากมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts