ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงกา…

Read More