ผู้ตรวจการแผ่นดินระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิตแก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ผู้ตรวจการแผ่นดินระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิตแก่เด็กไท…

Read More