ผวจ. สงขลา ร่วม (MOU) แนวศาสตร์พระราชา ระหว่าง สถาบัน กศน. ภาคใต้ สวนสัตว์สงขลาและหอดูดาวฯ

ผวจ. สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU)&…

Read More