ผวจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 177 ปี ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62 

ผวจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือ…

Read More