ผลการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย พบผู้เข้าเกณฑ์13 ราย

ผลการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย พบ…

Read More