ประชุม แนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ​ ห้องประชุมใหญ่ …

Read More