ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย แก่จังหวัดสงขลา และ อำเภอสิงหนคร

ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย แก่จังหวัดสงขลา และ อำเภอสิงหนคร

ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 …

Read More