“นิพนธ์”เดินหน้าแจกโฉนดที่ดิน 179 แปลง นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน

“นิพนธ์”เดินหน้าแจกโฉนดที่ดิน 179 แปลง นำสุข คลายทุกข์…

Read More