นิพนธ์ฯ แนะใช้ cctv ตรวจจับชะลอความเร็ว ช่วยคนจากอุบัติเหตุ

นิพนธ์ฯ แนะใช้ cctv ตรวจจับชะลอความเร็ว ช่วยคนจากอุบัติเหตุ …

Read More