นิพนธ์ฯ ตรวจความพร้อม แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลกระบี่ เตรียมเปิดพื้นที่แบบ New Normal

นิพนธ์ ลงเกาะพีพี

    นิพนธ์ฯ ตรวจความพร้อม แหล่งท่องเที่ยวทางท…

Read More