นายปเวษ เศียรอุ่น (รหญ.ปร.) มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม  2564  เวลา 09.00 น. น…

Read More