นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ.(ปร.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ(Good Labour Practices : GLP)

นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ.(ปร.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ(Good Labour Practices : GLP)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน  2564 เวลา 10.00 น.  &…

Read More

นายปเวษ เศียรอุ่น (รหญ.ปร.) มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม  2564  เวลา 09.00 น. น…

Read More